fbpx

Taloyhtiön valaistus ikääntyvän ihmisen arjessa

Ikääntymisen myötä valontarve lisääntyy, motorinen toimintakyky ja kyky nähdä värejä heikkenee. Erityisesti hämäräsokeus, eli minivalon määrän tarve, kasvaa iän ja silmäsairauksien myötä. Taloyhtiön yleisvalaistuksella on valtava vaikutus ikääntyvän ihmisen arkeen.

Ikääntyvät taloyhtiövalaistukset aiheuttavat ongelmia ikääntyville ihmisille.

 

Tässä artikkelissa käyn läpi kolme erilaista asiaa valaistuksen vaikutuksista ikääntyvien ihmisten arkeen ja elämään.

 

 

Miksi valaistus mitoitetaan aina terveille ja normaalin näkökyvyn silmille?

Vanhoissa taloyhtiössä on mahdollista, että rakennusvaiheessa valaistus olikin standardien mukainen ja jopa riittävällä tasolla ikääntyviä ihmisiä ajatellen. Kuitenkin ajan myötä valaisimet kellastuvat ja valaisin alkaa menettää valotehoaan. Vaikka valaisimeen vaihdettaisiin uusi perinteinen lamppu tai jopa LED-lamppu, valon määrää saadaan hyvin harvoin lisättyä riittävästi.

Suurin osa tyypillisten taloyhtiöiden ulkovalaistuksista on valaistusvoimakkuudeltaan noin 1-5 luxin tasolla. Näkemistä eri valaistusvoimakkuuksissa on tutkittu ja on todettu, että alle 5 luxin valaistuksen taso vaikeuttaa merkittävästi näkemistä. Erityisesti iän tai sairauden myötä henkilöillä, joiden näkökyky on heikentynyt merkittävästi, on näissä valaistusvoimakkuuksissa todella vaikea liikkua. 

Taloyhtiön asuntojen sisäänkäynnit on erittäin hyvin valaistu. Runsas valo auttaa hahmottamaan sisäänkäynnit, helpottaa ovien avaamista ja mahdollistaa turvallisemman liikkumisen.

 

Ulkovalaistukset mitoitetaankin aina vain terveille ja normaalin näkökyvyn omaaville silmille. On perusteltua kysyä, onko ulkovalaistusnormeja lainkaan ajateltu esteettömyyden näkökulmasta?

Ongelma ei ole pelkästään ulkovalaistuksissa, vaan on myös koettavissa porraskäytävissä ja taloyhtiön varastotiloissa. Monesti myös yleisten sisätilojen valaistukset ovat alle riittävien rajojen.

Näkemisen ongelmat ovat tulevaisuuden haaste yhteiskunnan kannalta, koska ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa tulevaisuudessa. Elämänlaadun kannalta on tärkeää, että ihminen pystyy toimimaan itsenäisesti. Lisäksi kansalaisen kyky itsenäiseen toimintaan tuo rahallisia säästöjä yhteiskunnalle.

 

Valaistustason muutokset aiheuttavat vaaratilanteita

Valaistustason muutokset tarkoittavat tilanteita, joissa sisältä ulos tai ulkoa sisälle tultaessa valaistuksen voimakkuus muuttuu merkittävästi. Ilta on jo pimentynyt ja taivaalta tihkuttelee pisaroita. Taloyhtiön pihan valaistus on hämärä ja ilmassa tihkuva sade tummentaa piha-aluetta entisestään. Sisälle porraskäytävään astuessa painat valokatkaisijaa ja valot syttyvät. Valontason vaihtuminen verrattuna ulkovalaistukseen on merkittävä.

Ilmiö on hieman samanlainen, kuin tulisit pimeästä huoneesta ulos suoraan auringon paisteeseen. Kontrasti ei ole näin suuri, kun puhutaan kiinteistön valaistuksista, mutta vaikutus on samankaltainen.

Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa näkeminen vaikeutuu merkittävästi ja vaaratilanteita voi syntyä. Kyse on häikäistymisestä ja tämä on yleinen ongelma erityisesti ihmisillä, joiden näkökyky on heikentynyt.

 

Ikkunattomissa porraskäytävissä on nyt paljon valoa ja päivän valoon astuttaessakaan kontrasti ei ole liian suuri jotta vaaratilanteita aiheutuisi.

Asuinkiinteistön esteettömyys lisää turvallisuutta

Kiinteistön esteettömyys tarkoittaa selkeitä kävelyreittejä, rauhallista liikennettä, kiinteistön ympäristön hoitoa, ylläpitoa ja lisäksi valaistusta.

Esteettömyys ei ole pelkästään ikääntyvien ihmisten asia, vaan siitä hyötyvät asukkaat kaikista ikäluokista. Kulkureittien huono ylläpito ja valaistus aiheuttavat tapaturmariskejä etenkin talvisin.

Ikäihmisten kaatumistapaturmien hoitokulut ovat suuret ja kaatumisista toipuminen usein hidasta. Myös asuinalueen sosiaalinen turvattomuus pelottaa ja vähentää halua itsenäiseen liikkumiseen

Myös sosiaalisen turvattomuuden tunne voi tulla, jos ulkoalueet ovat huonosti valaistuja. Turvattomiksi koetut alueet voivat muodostua liikkumisen esteiksi. Ikäihmiset vähentävät helposti liikkumista, jos he kokevat ympäristön turvattomaksi. Tämä vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja harrastamista. Vähäinen liikkuminen puolestaan vaarantaa sekä fyysisen että psyykkisen terveyden.

Suomessa talviaikaan luonnonvalon määrä jää hyvin vähäiseksi ja sitä riittää vain keskipäivällä muutaman tunnin ajan. Lumen tultua valoa riittää paremmin, koska kulkupinnat ovat vaaleita. Ulkovalaistuksella on suuri vaikutus turvallisuuden tunteeseen ja se taas vaikuttaa osaltaan itsenäiseen liikkumiseen.

Hyvin toteutettu valaistussuunnittelu huomioi nämä kaikki asiat.

Valaisinvalintaan on syytä kiinnittää erityistä huomioita. Paras valaisin antaa paljon valoa, täysin tasaisen valaistuksen mutta ei aiheuta häikäisyä 

Yhteenveto

Joitain asioita voi olla välillä vaikea havaita. Monesti ajatellaankin, että kun valaistus on jollain tapaa toimintakuntoinen, on se silloin kunnossa. Jos liikut vuosia samoissa porraskäytävissä ja ulkoalueilla, silmä alkaa tottua valaistuksen tasoon. Nykyisestä tulee normaalitila, joka ei kuitenkaan tarkoita, että valaistus olisi kunnossa.

Valaistuksen päivityksellä LED-aikaan on suuria vaikutuksia ihmisten elämään. Oletteko miettineet asiaa teidän taloyhtiössänne?

 

Lähteet

Yhdyskuntien suunnittelu, rakentamien ja ylläpito 2004 – Annamari Ruonakoski

Rudanko, henkilökohtainen tiedonanto 18.1. 2007

Boyce 2003, s. 443–444

 

Juha Heiskanen

Juha Heiskanen

Valoram Oy – Valaistusasiantuntija

045 127 1130
www.valoram.fi

Share This