fbpx

Mistä pihavalaistuksen laadukas toteutus koostuu

Uusi hyvin toteutettu pihavalaistus saa kiinteistön näyttämään paremmalta, kustannukset pienenevät ja asumisen turvallisuus ja mukavuus lisääntyy.

Haalean keltainen valonväri ja mustuneet valaisimet ovat tuttu näky monen taloyhtiön pihalla.

Energiatehottomat elohopealamput hohkaavat valaisimissa, numerovalot repsottavat, eikä pihalla näe kunnolla liikkua.

Antaako tämä todellisuus oikeutta taloyhtiölle tai luo turvallisuutta piha-alueilla liikkumiseen?

Valaistuksen päätehtävä on aina valaista piha-alueet mahdollisimman hyvin. Lasten leikkipaikat, parkkipaikat, roskakatokset, kulkuväylät ja rakennukset vaativat oman huomionsa ja usein pienillä asioilla suunnittelussa saadaan fiksumpia tuloksia aikaiseksi.

Millainen on hyvä pihavalaistus?

Oikeat kohdistukset ja valonvärit tehostavat vaikutelmaa. Tehostevalaisimilla voidaan korostaa piha-alueen yksityiskohtia ja luoda lämmintä ja kodikasta tunnelmaa. Onhan kyseessä kotisi, jossa suurimman osan ajastasi vietät. Pieni panostus suunnittelussa viihtyvyyteen ja saat paljon iloa pimeneviin syysiltoihin ja talveen.

Pohjolan ankarat sääolosuhteet ja kesän auringon paisteen tuomat UV-säteet vaativat valaisimien laadulta enemmän. Halvat ja heikkolaatuiset tuotteet haurastuvat ja ruostuvat nopeasti ja ovat pahimmillaan vaihtokunnossa muutamissa vuosissa. Laatuun satsaaminen ja oikeat materiaalivalinnat korostuvat piha-alueilla. Hyvän LED-valaistuksen elinkaari on helposti yli kaksikymmentä vuotta, jolloin oikeiden tuotevalintojen merkitys korostuu ostovaiheessa. Lue lisää valaisimista >>

Uusi hyvin toteutettu pihavalaistus ja kiinteistön julkisivun valaistus saa kiinteistön näyttämään upealta.

Ohjaustekniikan merkitys on myös huomattavan iso

Oikea ohjaustekniikka on valittava huolella taloyhtiön tilat ja ihmisten tarpeet huomioiden.

Tärkeää on suunnata valoa niille alueille missä valoa eniten tarvitaan. Tarkkaan rajattuja valaistavia alueita tulisi kuitenkin välttää. Valoa tulisi olla monessa paikassa, valon voimakkuudet eri alueilla voi vaihdella, kunhan huolehditaan siitä, ettei valaistus aiheuta häikäisyä ja tasapaino valojen ja varjojen suhteen säilyy oikeana. Asiantunteva valaistussuunnittelu hankkeen alussa takaa onnistumisen.

LED-tekniikka mahdollistaa tänä päivänä merkittävät energiasäästöt, jotka tulevat aina bonuksena päälle ja helpottavat investoinnin tekemistä. Onhan takaisinmaksuaika laskettavissa auki ja näin investointipäätökselle saadaan enemmän faktoja tueksi. Kustannussäästöt kertyvät monesta pienestä tekijästä ja pitkällä aikavälillä.

Lue lisää valaistuksen ohjauksesta ›

 

Valaistusta lisätessä maatöiden laatuun on kiinnitettävä erityistä huomioita. Laatu kostuu siististä lopputuloksesta, hyvin asetelluista kaapelikouruista ja kestävästi tehdyistä perustuksista.

Toimiva valaistusratkaisu kostuu näistä asioista

Tilan olosuhteiden asettamat vaatimukset

 • Visuaalinen vaikutelma
 • Valaistuksen määrä ja laatu
 • Käyttäjän tarpeet

Valaistustapa

 • Rakenteet
 • Valonjako
 • Asennustapa
 • Huolto

Valaisinvaihtoehdot

 • Valonlähde
 • Liitäntälaite
 • Ohjaus

Elinkaarikustannus

 • Hankinta
 • Energia

Pelkän valaistusratkaisun miettiminen on oma kokonaisuutensa. Tämän lisäksi mukaan tulee muut hankinnan osa-alueet.

Lue mitä koko valaistushankinnan kokonaisuudesta tulisi tietää ›

Haluatko syvällisempää tietoa taloyhtiön valaistuksen hankkimisesta?

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas

Miten uuden pihavalaistuksen toteutus kannattaa tehdä?

Valaistus hankinnan tulisi aina lähteä liikkeelle asiantuntevasta suunnittelusta, joka huomioi kokonaisuuden takaa parhaan lopputuloksen. Suunnittelun kustannus projektin alkuvaiheessa takaa valaistuksen paremman laadun kaikilla osa-alueilla, joka tarkoittaa taloyhtiölle edullisempaa elinkaarihintaa ja parempaa asumisen turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Elinkaarikustannukset ovat investointihintaa tärkeämpi asia, johon on syytä paneutua kunnolla valaistushankintaa tehdessä. Pelkkä edullinen investointikustannus voi tulla hyvin kalliiksi tulevina vuosina, jos valitaan väärä ratkaisu. Suurin osa kustannuksista tulee aina investoinnin jälkeen.

Valaistusta lisätessä maatöiden laatuun on kiinnitettävä erityistä huomioita. Laatu kostuu siististä lopputuloksesta, hyvin asetelluista kaapelikouruista ja kestävästi tehdyistä perustuksista.

Investoi ratkaisun laatuun ja uusiin LED-valaisimiin. Uusi LED-valaisin on aina parempi vaihtoehto kuin LED-lampun vaihto. Pelkän LED-lampun vaihto harvoin on järkevä vaihtoehto pihavalaisimiin. Väliaikaisratkaisuna ja lyhyellä aika välillä se voi menetellä, mutta merkittävimmät hyödyt jäävät usein saamatta. Elinkaarikustannus nousee myös monesti korkeammaksi, kuin kokonaan uuden LED-valaisimen vaihdolla.

LED-tekniikka mahdollistaa tänä päivänä merkittävät energiasäästöt, jotka tulevat aina bonuksena päälle ja helpottavat investoinnin tekemistä. Onhan takaisinmaksuaika laskettavissa auki ja näin investointipäätökselle saadaan enemmän faktoja tueksi.

Pieniin yksityiskohtiin kiinnittämällä uuden pihavalaistuksen vaikuttavuus voi nousta uudelle tasolle

Kiinnitä huomioita numerovalaisimiin

Numerovalojen tehtävä on osoittaa selkeästi, mikä talon numero on tai mistä löytyy rappu, johon halutaan mennä. Hyvät numerovalaisimet toimivat myös yleisvalaistuksena, joka valaisee rapun sisäänkäynnin kohdan.

Numerovalaisimien tarkoitus on näyttää paikalle saapuville selkeästi, mikä rakennus ja rappukäytävä on kyseessä

Tärkeimpänä turvallisuustekijänä voidaan kuitenkin pitää tilannetta, jossa hälytysajoneuvon pitää löytää paikalle. Se, ettei oikea talo tai rappu meinaa löytyä, voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia. Sairastapakausissa kyse voi olla hyvinkin pienestä ajasta ja mikäli apu viivästyy huonon valaistuksen vuoksi, niin siinä ei ole vain mitään järkeä.

Osoitemerkinnästä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 84:ssä pykälässä:

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan, kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Juha Heiskanen

Juha Heiskanen

Valoram Oy – Valaistusasiantuntija

045 127 1130
www.valoram.fi

Share This