fbpx

Valaistussuunnittelu

Miten hyvä valaistus suunnitellaan kerrostalo- tai rivitalokohteeseen, jotta asukkaat saavat parhaat olosuhteet asumiselle ja elinkaarikustannukset pidetään matalana.

Tässä blogissa käsittelen taloyhtiön valaistussuunnittelu tulisi toteuttaa. Taloyhtiölle ja sen asukkaille sopiva ratkaisu lähtee aina liikkeelle perehtymisellä taloyhtiöön ja asukkaiden tarpeisiin. Näiden tietojen pohjalta voidaan toteuttaa asumisen laatua parantava valaistussuunnittelu matalalla elinkaarikustannuksella.

Tilaa valaistussuunnitelma tästä >>

Mistä hyvä taloyhtiövalaistus koostuu?

Hyvä valaistussuunnittelu lähtee ajatuksesta, miten saadaan parannettua asumisen laatua. Ihmisten asuessa samalla paikalla vuosia tai jopa vuosikymmeniä, muuttuu valaistuksen merkitys asumisen laatua nostavana tekijänä merkittävästi.

LED-valaistus mielletään yleensä energiaa säästävänä. Energiansäästö on toki tärkeä asia valaistusta uudistaessa, mutta jos suunnittelua lähdetään toteuttamaan energiansäästö edellä, ei lopputuloksesta saada parasta mahdollista.

Näistä tekijöistä on huomioitava kun valaistussuunnittelu tehdään

Tarkista pihavalojen kunto ennen syksyn pimeitä

Lataa ILMAINEN tarkastuslista ja tee tarkastuskierros vaikka taloyhtiön talkoiden yhteydessä! 👇

Valaistussuunnittelu, jonka lähtökohtana ovat ihmiset

Pelkät energiansäästöhankkeet helposti suuntaavat huomion mahdollisimman nopeaan takaisinmaksuaikaan, joka usein tarkoittaa halvinta investointihintaa.

Halvimmalla hinnalla joudutaan aina tinkimään laadusta. Laadusta tinkiminen tarkoittaa negatiivista vaikutusta asumisen mukavuuteen. Lisäksi laadusta tinkiminen vaikuttaa valaistuksen käyttöikään ja energiatehokkuuteen, joka tarkoittaa pitkällä aikavälillä korkeampaa elinkaarikustannusta.

Pitämällä ihmiset ja laadukkaampi asuminen valaistussuunnittelun keskiössä, saadaan kyllä energiansäästöjä taloyhtitölle. 

Mikä on asumisen laatua nostava valaistus ja pitääkö siitä maksaa extraa?

Asumisen laatua nostavassa valaistuksessa keskiössä on itse valo ja se, minkälainen vaikutus valolla voidaan saada aikaan. Laadukkaasti toteutettu valaistus vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, liikkumisen turvallisuuteen, asumisen mukavuuteen ja vaivattomuuteen.

Valaistusta ostaessa huomio kiinnittyy monesti teknisiin ominaisuuksiin. Valaisinten tekniset ominaisuudet eivät itsessään ole merkityksellisiä. Ne ovat valaistussuunnittelijan välineitä, jotka oikein käytettynä oikeassa tilanteessa saavat aikaan hyötyjä taloyhtiölle ja sen asukkaille.

Kuvan esimerkissä valaisimet suuntaavat valoa kulkuväylällä joka kulkee talon edessä. Valaisinten optiikka ei juurikaan heijasta valoa asuntojen ikkunoihin.

 

Esimerkki teknisen ominaisuuden muuntamisesta hyödyksi asukkaille

Otetaan esimerkkinä ohjaustekniikka. Ei valaistukseen valita ohjaustekniikkaa sen takia, että valaistusta halutaan ohjata. Ohjaustekniikkaa käytetään siksi, että siitä saadaan hyötyjä.

Yleisissä sisätiloissa liiketunnistus sytyttää valot, kun porraskäytävissä liikutaan. Portaissa on näin miellyttävämpää liikkua, koska pelkoa siitä, että valot sammuisivat yllättäen ei ole.

Ulkovalaistuksessa valaisimet voidaan ohjelmoida pudottamaan valotehoa yön hiljaisina tunteita, joka vaikuttaa energiankulutukseen ja käyttöikään ja näillä on suora vaikutus valaistuksen elinkaarikustannuksiin. Himmeämpi ulkovalaistus yöaikaan vähentää myös asuntoihin kohdistuvaa heijastusta ja vaikuttaa näin asumisen mukavuuteen.

Mihin tekniset ominaisuudet vaikuttavat käytännössä. Keskellä olevat ominaisuudet vaikuttavat kaikkiin kuuteen osa-alueeseen. Vasemmalla puolella on kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja oikealla asumisen laadukkuuteen 


Jos kaikki asumisen laatuun ja mukavuuteen vaikuttavat tekijät huomioidaan, kuinka paljon investointi tulee maksamaan? Ennen vastausta tähän kysymykseen on syytä tarkastella valaistuksen kustannuksia. Kyse ei ole pelkästään investoinnista vaan elinkaarikustannuksista
. 

Elinkaarikustannus on investointihintaa tärkeämpi

Mitä elinkaarikustannus tarkoittaa? On hyvä muistaa, että valaistus kuluttaa asennuksen jälkeen energiaa. Käyttöikä vaikuttaa suoraan siihen, milloin valaistus uusitaan seuraavan kerran. Lisäksi tuotteilla on keskenään merkittäviä laadullisia eroja, vaikka niiden tuoteominaisuudet vaikuttaisivat ensisilmäyksellä samalta.

Kun investoinnin hintaan lasketaan lisäksi valaisimien kuluttama energia ja valaisimien käyttöikä saadaan elinkaarikustannus.

Elinkaarikustannukseen vaikuttaa seuraavat asiat

 1. Valaisimien käyttöikä (käyttötunnit)
 2. Kuinka moni valaisin vikaantuu käyttöiän aikana
 3. Moniko valaisin säilyttää valotehonsa eliniän loppuun asti

Ilmoitettujen käyttötuntien lisäksi valaisinvalmistajat antavat valaisimille (L) ja (B) arvot. Näillä kahdella arvolla määritellä valaisimen teknisen kestävyyden laatu.

Isojen valaisinvalmistajien tuotteet ovat testattuja ja näiden valmistajien ilmoittamiin tuotetietoihin voidaan luottaa. Näin on mahdollista arvioida luotettavasti valaistuksen käyttöikää ja elinkaarikustannusta.

Näistä yhdessä muodostuu elinkaarikustannus, joka on laadukkaissa ratkaisuissa matala ja heikkolaatuisissa korkea.

Kuvan kohteen valaistuksen elinkaarikustannus on alla olevan esimerkin mukainen.

 

Yksinkertainen esimerkki kahden eri ratkaisun elinkaarikustannuksesta.

 1. Vaihtoehto kestää käytössä 10 vuotta
 2. Vaihtoehto kestää käytössä 20 vuotta.

 

Vaihtoehto 1:ssä investointi uuteen valaistukseen tehdään kaksi kertaa samassa ajassa kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1:n energiatehokkuus on huonompi, joka tarkoittaa sitä, että maksat sähkönkulutuksessa enemmän.

Jos katsotaan taas asiaa investointihinnan kautta. Valaistusratkaisu 2:n hinta verrattuna ratkaisuun 1 on korkeintaan muutamia kymmeniä prosentteja kalliimpi. Ero elinkaarikustannuksessa on kuitenkin merkittävä.

Vaihtoehto 1. Investoinnin hinta 8 000€, käyttökustannus vuodessa 1 000€ ja käyttöikä 10 vuotta.

Vaihtoehto 2: Investoinnin hinta 10 000€, käyttökustannus 800€ ja käyttöikä 20 vuotta.

 

Elinkaarikustannukset molemmille vaihtoehdoille 20 vuoden ajalle:

Vaihtoehto 1: 36 000€ – edullisempi investointi, mutta maksat pitkällä aikavälillä enemmän.

Vaihtoehto 2: 26 000€ – arvokkaampi investointi, mutta säästöt kertyvät pitkällä aikavälillä.

 

Ei liene epäselvää kumpi ratkaisu on parempi? Sen lisäksi, että saat pienemmät kustannukset pitkälle aikavälille, saat myös paremmat olosuhteet asumiselle.

Yhteenveto valaistussuunnittelun tavoitteista

Kuten alussa mainitsin, energiasäästökeskeinen valaistusuunnittelu johtaa helposti vääriin valintoihin. Kun valaistussuunnittelussa huomioidaan laadukas ja ihmiskeskeinen valaistus, sekä elinkaariskustannus, päästään asukkaiden ja taloyhtiön kannalta erittäin mieluisaan lopputulokseen.

 • Asumisen mukavuus kasvaa
 • Kustannukset alenevat

Tämän hintana on luonnollisesti hieman korkeampi kustannus investoinnissa, joka kuitenkin saadaan nopeasti takaisin taloyhtiölle.

Hyvä valaistussuunnittelu huomioi seuraavat tekijät

Alla oleva listaus kertoo, mitä asioita valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon. Jotta laadukkaampi asuminen ja matalat elinkaarikustannukset toteutuvat, on valaistussuunnittelussa huomioitava seuraavat asiat:

 • Taloyhtiön valaistavat tilat
 • Rajatut valaistavat alueet
 • Asukkaiden tarpeet ja toiveet
 • Tasainen valon määrä
 • Optimaalinen valoteho
 • Valaisimien häikäisy
 • Ympäristön valosaaste
 • Yhtenäiset valonvärit
 • Ohjaustekniikan käyttäminen
 • Ikääntyvien valontarve
 • Pitkä käyttöikä
 • Elinkaarikustannusten laskenta
 • Valaisinten vikaantumisherkkyys  Valaisinten ulkonäkö osana arkkitehtuuria. Tyylikkäät ja modernit valaisimet ovat piha-alueella kaunista katseltavaa

 

Neljä tiivistä ajatusta valaistussuunnittelusta taloyhtiölle:

 1. Asukkailta tulisi aina kysyä, mitkä seikat he kokevat ongelmallisiksi nykyisessä valaistuksessa ja mitä toiveita uudelle valaistukselle on. Valaistus tulisi suunnitella asukkaiden tarpeet ja toiveet edellä asumisen laatua parantavaksi.
 2. Suunnittelupöydän ääressä eivät synny parhaat valaistussuunnitelmat, vaan kiinteistössä on käytävä aina paikan päällä. Perehtyminen taloyhtiöön on välttämätöntä. Kiinteistön kartoitus, osaava valaistussuunnittelu ja kokonaistoteutuksen hallinta takaavat parhaan lopputuloksen.
 3. Vältä tekemästä valintaa investoinnin hinnan perusteella, vaan kiinnitä huomiota valaistuksen elinkaarikustannukseen. ’Tonni’ investoinnissa vähemmän voi joskus maksaa 10 000€ enemmän tulevalla vuosikymmenellä.
 4. Älä vaihda pelkkiä LED-lamppuja, vaan investoi uusiin valaisimiin ja valaistukseen, joka huomioi kokonaisuuden. Laadukas tuote on kaiken perusta, mutta kiinnitä huomioita myös valaistustoimittajan osaamiseen, referensseihin, kommunikaatioon ja vastuullisuuteen.

 

Kiitos, että luit tänne asti. Valaistussuunnittelussa on monta tekijää huomioitavana. Valoram on kumppani, joka auttaa valaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ota meihin yhteyttä ja saat valaistussuunnitelman taloyhtiöösi, joka takaa laadukkaamman asumisen ja pitää elinkaarikustannukset matalana.

Juha Heiskanen

Juha Heiskanen

Valoram Oy – Valaistusasiantuntija

045 127 1130
www.valoram.fi

Share This