fbpx

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen ohjaus on erittäin keskeinen asia uutta valaistusta toteutettaessa. Hyvin suunniteltu valaistuksen ohjaus tarkoittaa lisää käyttöikää, matalampaa elinkaarikustannusta, parempaa viihtyvyyttä ja turvallisempaa asumista. Ohjaustekniikalla siis todellakin on väliä.

Mitä valaistuksen ohjauksesta tulisi tietää. Tämä artikkeli avaa sinulle keskeisiä asioita aiheen tiimoilta. Valaistuksen ohjaus voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen. Sisävalaistuksen ohjaaminen ja pihavalaistuksen ohjaaminen.

Ohjaustekniikka uuden LED-valaistushankinnan yhteydessä

Taloyhtiölle uuden LED-ulkovalaistuksen hankinnan yhteydessä on syytä miettiä tarkkaan minkälainen ohjaustapa olisi paras vaihtoehto. LED-tekniikka mahdollistaa monia hyötyä, joita aiemmin ei ollut saatavilla. Hyötyjä on saatavilla laajasti niin kustannuksiin, toimintavarmuuteen, asumisen turvallisuuteen ja asumismukavuuteen liittyen.

Uutta valaistusta suunniteltaessa kannattaa käyttää apuna taloyhtiöiden valaistuksen asiantuntijaa, joka suunnittelee ja miettii ratkaisun taloyhtiön ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Oikea tapa riippuu monesta tekijästä, joita ovat mm taloyhtiön erityispiirteet ja asukkaiden tarpeet ja toiveet.

 

Kuvassa olevan piha-alueen pylväsvalaisin himmentää itsensä automaattisesti yön pimeimmille tunneilla

 

Mitä hyötyjä valaistuksen ohjauksella saavutetaan?

Valaistuksen ohjaus ei ole tulevaisuutta vaan nykyaikaa. Valaistuksen ohjaus tuo kaikki valaistuksen hyödyt täysimääräisesti käyttöön. Energiakustannukset, huoltovarmuus, käyttömukavuus ja turvallisuus maksimoituu.

 1. Maksimi energiatehokkuus saavutetaan vain ohjaustekniikkaa sisältäviä ratkaisuja toteuttamalla.
 2. Ohjaustekniikka lisää valaisinten käyttöikää, mikä vähentää huollon tarvetta ja pidentää väliä investoida uudelleen valaistukseen.
 3. Asumisen mukavuus myös paranee. Valoa on saatavilla silloin kun sitä oikeasti tarvitaan, oikea määrä oikeassa paikassa.

Sisävalaistuksen ohjaus

Sisävalaistukseen on olemassa huomattava määrä erilaisia tunnistintyyppejä. Näitä on esimerkiksi tutka, infrapuna, mikroaalto, RF-tunnistus.

Tunnistustekniikan lisäksi valaisimissa on erilaisia muita ominaisuuksia kuten hämärätunnistus, MinMaxOnOff, tunnistus herkkyyden säätö, HCL-ominaisuudet jne…

Lisäksi on olemassa erilaisia tunnistimia. On valaisimia, joissa on oma tunnistin, ulkoisesti asennettavia tunnistimia, jotka voivat olla katossa, seinissä tai valokatkaisijoiden paikalla.

Kun valaistusta suunnitellaan, on siis osattava valita oikea tunnistustekniikka, oikeat ominaisuudet ja tämän lisäksi asennusvaiheessa osattava säätää valaisinten säädöt kohdilleen.

 

 

Jokaisella erilaisella ohjaustekniikalla on paikkansa. Samoin kuin valaisinten erilaisilla säädöillä ja muilla ominaisuuksilla. Valinnat on tehtävä tarpeiden ja tilojen käyttötarkoituksen mukaan.

Säätöihin vaikuttaa myös se onko valaisimen sijainti seinässä vai katossa

 

Valaistuksen ostovaiheessa herää kysymys, mikä tunnistintyyppi tulisi valita, mitä muita ominaisuuksia tarvitaan ja miten säädöt tulisi asettaa. Syttyvätkö valot varmasti, palavatko valot koskaan itsestään käytävässä ja kuinka pitkä viive syttymisessä on?

Oikein valitut ominaisuudet takaavat valaistuksen toimivuuden.

 • Valot syttyvät aina, kun liikettä havaitaan
 • Valot sammuvat automaattisesti, kun liikettä tilassa ei ole enää
 • Valaisin reagoi välittömästi liikettä havaitessa
 • Valoa on oikea määrä oikeaan aikaan, silloin kun valoa tarvitaan
 • Valaistuksen käyttöikä on maksimoitu
 • Päivänvalon vaikutukset on huomioitu

 

Ulkovalaistuksen ohjaus:

Taloyhtiön pihavalaistuksen ohjaamiseen on olemassa monia eri ratkaisuja ja tekniikan kehittyessä mahdollisuudet lisääntyvät. Mitä eroa ohjaustekniikoilla on ja missä tilanteessa niitä tulisi käyttää?

Ulkovalaistuksen ohjaustekniikat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. Jokaisella ohjaustavalla on oma käyttötarkoituksensa ja tilanteet, joihin ne soveltuvat parhaiten.

 1. Manuaalinen ohjaus
 2. Kello-ohjaus
 3. Hämäräohjaus
 4. Liiketunnistus
 5. Ohjelmoitava valaistuksenohjaus

 

Oikea valaistuksen ohjaus tuo enemmän säästöjä, pidentää valaistuksen käyttöikää ja lisää viihtyvyyttä

Manuaalinen ohjaus 

Tarkoittaa katkaisijasta päälle laitettavia valoja. Sopii käytettäväksi rivitalokiinteistöissä asuntokohtaisiin valaisimiin kuten takapihan seinävalaisimille. Käytetään myös asuntojen numerovalaisimissa, mutta numerovalaisimien ohjaukseen sopii paremmin hämäräkytkin.

Manuaalinen ohjaus sopii parhaiten asuntokohtaisille valaisimille, joita ei ole välttämättä tarve pitää päällä kaikkina pimeinä tunteita.

Ei sovellu käytettäviksi ohjaamaan taloyhtiön pihavalaisintolppia tai muita kiinteistön valaisimia, jotka tuottavat piha-alueella yleisvalaistusta.

 

Kello-ohjaus

Kello-ohjattu valaistus toimii nimensä mukaisesti kellon mukaan. Ajat on asetettu vuodenaikojen pimeiden aikojen mukaan niin, että valot palavat silloin, kun oletetaan olevan pimeää. Yksi yleisimmistä tavoista ohjata taloyhtiön ulkovalaistusta.

Voidaan yhdistää esimerkiksi hämäräkytkimen kanssa. Kello voi sammuttaa kaikki tai osan valaisimista haluttuihin aikoihin. Sopii hyvin käytettäväksi ohjaamaan taloyhtiön ulkovalaistusta.

Kello-ohjauksessa sateisen ja aurinkoisen syysaamun ero on aika merkittävä. Kello voi esimerkiksi sammuttaa valot muutamaa tuntia aiemmin, vaikka valolle olisi vielä tarvetta tai ne valot voivat palaa hieman pidempään kuin olisi tarvetta.

 

Hämäräohjaus 

Hämäräohjaus toimii luonnonvalon mukaisesti. Tunnistin säädetään tunnistamaan riittävä valaistuksen taso, joka joko sytyttää tai sammuttaa valaistuksen. Tunnistin on usein rakennuksen pohjoispuolella niin, etteivät ensimmäiset auringon valonsäteet sammuta valaistusta. Usein tunnistin on myös suojassa katu- ja muulta valaistukselta, jolloin ehkäistään, ettei muu valaistus aiheuta häiriöitä tunnistimelle.

Hämärätunnistuksen etu on se, että valaistus on päällä silloin, kun on hämärää. Ulkovalaistus ei käytännössä koskaan pala turhaan hämäräohjauksella.

Jos hämäräohjausta käytetään uusien LED-valaisimien kanssa, on huomioitava, että LED-valaisimet tuottavat enemmän valoa ja suuntaavat valoa eri tavalla, kun perinteiset valaisimet. Jos uudet LED-valaisimet on liian lähellä hämärätunnistinta, voi tämä aiheuttaa valaistuksen toiminnassa häiriötä.

 

Liiketunnistus 

Etuna on se, että valaistus on aina maksimiteholla silloin, kuin pihalla liikutaan tai oleskellaan. Se tarkoittaa keskimäärisesti pidempää käyttöikää, suurempaa energiansäästöä, eikä piha-alueella ole ylimääräistä valoa silloin, kun sitä ei tarvita.

Toistaiseksi vielä vähän käytetty ulkovalaistuksen ohjaustapa. Yleisimmin taloyhtiöissä liiketunnistimia käytetään roskakatoksissa ja esimerkiksi pysäköintialueilla voi olla LED-valonheittimiä liiketunnistimilla tuomassa lisävalaistusta, kun alueella liikkuu ihmisiä tai ajoneuvoja.

Piha-alueen pylväsvalaisimiin myös saatavilla liiketunnistimia. Tunnistimet eivät sammuta pihan pylväsvalaisimia kokonaan, vaan himmentävät ne esimerkiksi 20 % teholle, kun liikettä ei havaita tai piha-alueella oleskella. Liikettä havaitessa valoteho nousee täyteen tehoon.

Vastaavaa tekniikka kuin yllä voidaan myös käyttää taloyhtiön seinävalaisimissa. Liikettä havaitessaan valaisin nostaa valotehon 100 % ja kun liikettä ei havaita, valaistuksen taso voi olla jotain väliltä 10 % – 50 %.

 

Liikeohjattu älyvalaistus tiputtaa valotehon haluttuun tasoon (esim 10 % maksimista), kun liikettä ei havaita ja nostaa sen 100 %, kun alueella liikutaan.

Liiketunnistus tuo lisäsäästöä parantamalla energiatehokuutta. Lisäksi valaisimen käyttöikä pitenee, koska valaisinta ei käytetä täydellä teholla koko aikaa. Liiketunnistus myös lisää asumisen mukavuutta, koska valot eivät pala turhaan, kun pihalla ei ole ketään – vähentää mahdollista valojen häikäisyä asuntoihin.

Liiketunnistus soveltuu parhaiten LED-valaisimille. Jos taloyhtiön nykyinen ulkovalaistus on toteutettu LED-lampuilla. Himmennyksen käyttö ei tule kysymykseen. LED-lamput ovat huonosti himmennettäviä.

 

Valaistuksen älykkään ohjauksen käyttöönotto on muuttunut entistä helpommaksi. Suurimpaan osaan laadukkaista pylväsvalaisimista voidaan liittää liiketunnistus tekniikka, joka tuo enemmän säästöjä, pidentää valaistuksen käyttöikää ja vähentää turhaa valojen polttamista. Videolla esimerkki miten liiketunnistus ohjattu valaistus toimii.

Ohjelmoitava valaistus 

Valaisinten ohjelmointia käytetään LED-valaisimissa. Mitä tahansa LED-valaisinta ei voida ohjelmoida, vaan uudessa valaisimessa on oltava ohjelmointiominaisuus. Ohjelmointi tarkoittaa, että valaisin säädetään himmentymään automaattisesti. Esimerkiksi valaisin voi pudottaa valotehoaan 80% maksimista klo 23-00 – 01.00. Tästä eteenpäin valaisin palaa puolella 50% teholla aamu viiteen asti, jonka jälkeen valaistuksen voimakkuus nousee täyteen tehoon. Tarkoitus on vähentää turhaa valojen polttamista aikoina, jolloin on todennäköisimmin vähän tai ollenkaan liikettä taloyhtiön piha-alueilla.

Uusia LED-valaisimia hankittaessa tätä ohjaustapaa kannattaa harkita. Ohjelmointi tuo lisää säästöjä energiakuluissa, lisää valaisinten käyttöikää ja parantaa asumismukavuutta.

Ei voida käyttää perinteisissä valaisimissa tai jos taloyhtiön pihavalaisimiin on vaihdettu LED-lamput.

Juha Heiskanen

Juha Heiskanen

Valoram Oy – Valaistusasiantuntija

045 127 1130
www.valoram.fi

Share This