fbpx

Talohtiön valaistuksissa on yhtä paljon eroja kuin on yhtiöitäkin. Rivitalojen ja kerrostalojen valaistusten piirteet eroavat luonnollisesti toisistaan. Samaten pienten taloyhtiöiden tilanteet ovat erilaisia kuin suurten. Ja tietenkin taloyhtiössä olevilla mahdollisilla liiketiloilla on omanlaisensa vaatimukset. Mitä taloyhtiön valaistuksen suunnittelusta sitten pitäisi tietää, jos valaistusprojektin edistäminen osuu omalle vuorolle taloyhtiön hallituksessa?

Käydäänpä läpi muutamia erityispiirteitä, joita pitää vähintään huomioida. Kattavaa listaa emme pysty tarjoilemaan, sillä jokaisen taloyhtiön valaistus on aina omanlaisensa kokonaisuus. Pystymme kuitenkin nostamaan esiin asioita, jotka vaikuttavat siihen, onko kyseessä niin sanotusti helppo vai vaikea kohde. Toivomme, että listauksemme auttaa hahmottamaan sitä, onko suunnittelu järkevää tehdä omin voimin vai ammattilaisen avustuksella.

Kerrostalon valaistuksen suunnittelu

Kerrostalojen valaistusprojektit ovat usein yksinkertaisempia (ja suhteessa edullisempia) kuin rivitalojen. Tavallisesti kerrostaloissa on vähemmän pihaa ja muita yhteisiä valaistavia alueita. Lisäksi porraskäytävien sisävalaisimien ja ulko-ovien valaisimien sijoittelut ovat ainakin pääpiirteissään järkeviä. Näin suunnittelu on usein enemmänkin sopivimpien valaisimien valitsemista ja mahdollisten ongelmakohtien ratkomista.

Kerrostalojen pihavalaistuksen näkökulmasta pienet tontit ja rajallinen määrä yleisiä alueita ovat usein positiivinen asia. Lisäksi kerrostalot sijaitsevat usein alueilla, joilla myös muuta valoa – esimerkiksi kaupungin katuvaloja – on saatavilla. Joissain tapauksissa valoa voi olla riittävästi jopa ilman yhtäkään taloyhtiön omaa valaisinta.

Kerrostaloyhtiöiden valaistuksen erityisvaatimukset liittyvätkin usein liiketiloihin. Erilaiset liiketilat vaativat eri asioita valaistukselta – ravintolan ja toimistotilan valaistus on myös ulkopuolelta hyvin erilainen.

Opas sähköautojen latauslaitteiden hankintaan!

Ilmaisessa oppaassa käsittelemme sähköautojen latausasemien hankintaprosessin keskeisemmät vaiheet.

Jaamme parhaat vinkit kartoituskyselyn toteutukseen latauslaitteiden hankintaan asti👇

Huomioita kerrostalojen valaistuksen erityispiirteistä

Kerrostaloihin asennetaan keskimäärin laadukkaampia valaisimia, joten usein valaisimen vaihdon sijaan pelkkä tekniikan päivitys riittää. Tämä kannattaa huomioida myös, mikäli tilalle tarjotaan uusia – vanhemmissa taloissa voi olla myös hienoja alkuperäisiä lasi- ja metallivalaisimia, jotka ovat osa talon arkkitehtuuria.

Vanhojen kerrostalojen osalta ongelma on monesti liian pieni valaisinmäärä. Näiden korvaaminen tehokkailla LED-valonheittimillä ei tavallisesti johda mielekkääseen lopputulokseen, vaan valaistus muistuttaa vankilan ulkoilupihaa. Näissä tilanteissa olennaisempaa on huomioida, mihin valoa tarvitaan ja miten nykyistä valaistusta täydennetään.

Toinen huomionarvoinen asia kaikissa taloyhtiöissä – ei siis pelkästään kerrostaloissa – on ohjaustekniikan ajantasaisuus. Osassa yhtiöistä on edelleen käytössä ohjauksia, joissa valaistus palaa jatkuvasti ja tehoa nostetaan liikettä havaitessa. Ainakin näissä tapauksissa energiansäästö olisi melkoinen, jos jatkuvasta valaisusta luovuttaisiin kohteissa, joissa sitä ei oikeasti tarvita (esim. autokatosten sisällä). Tämä luonnollisesti vaatii toimivan ja luotettavan ohjaintekniikan rakentamista, mutta kustannus on pieni verrattuna säästöön.

Rivitalon valaistuksen suunnittelu

Kuten edellä totesimme, rivitalot ovat usein kerrostaloyhtiöitä haasteellisempia. Rivitaloyhtiön osalta valaistuksen uudistaminen vaatii kokonaisuuden suunnittelua sekä pihan että asuntojen ulkovalaistuksen näkökulmasta.

Rivitaloa kannattaakin ajatella valaistussuunnittelun näkökulmasta kokoelmana erilaisia valaistuskohteita. Kulut ja yhteiset tilat tulee valaista hyvin, pihan perälle ja rakennetun ympäristön rajoille riittää vähempikin valo lisäämään turvallisuutta. Toisessa paikassa suora valo on tarpeen ja toisissa epäsuora toisi tunnelmaa. Toisaalta on myös tarpeen ottaa huomioon, ettei uusi valaistus häiritse asukkaita sisällä asunnoissa.

Rivitaloissa tarvitaan usein myös enemmän muutoksia kaapelointeihin ja samalla valojen ohjauksiin, kuten hämäräkytkimiin, liiketunnistimiin jne. Mikäli valopisteitä tarvitaan lisää, kannattaa tavallisesti ottaa heti asiantuntija avuksi, jotta kaikki tekniset seikat tulee huomioitua alusta asti ja kokonaisuus saadaan silti mietittyä järkeväksi sekä toteutuksen että kustannusten osalta.

Rivitalojen valaistusta suunniteltaessa myös sähkön saatavuus on olennainen asia. On otettava huomioon, mistä taloyhtiön sähkö saadaan vedettyä vai voidaanko sopia osakkaan hallitseman sähköliittymän käytöstä ja miten tämä tulee tehdä? Usein törmätään esimerkiksi siihen, että uusia valaisimia olisi tarkoituksenmukaista kiinnittää osakkaiden ulkovarastojen tai asuntojen seiniin, mutta asennuskohtaan ei ole saatavissa taloyhtiön sähköä.

Keskustelu keskiössä kaikissa taloyhtiöissä

Oikeastaan ainoa kaikkia taloyhtiöiden valaistusprojekteja ajatellen on tarve yhteiselle keskustelulle projektin suunnitteluvaiheessa. Tavallisesti kaikilla on jonkinlainen näkemys valaistuksesta: mikä toimii ja mikä ei sekä missä ongelmakohdat ovat ja miten ne pitäisi korjata. Takuuvarma keino saada aikaan epäselvyyksiä ja riitoja on, että valaistus suunnitellaan kuuntelematta osakkaiden ja asukkaiden mielipiteitä.

Haluatko syvällisempää tietoa taloyhtiön valaistuksen uudistamisesta?

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas

Share This