fbpx

Sähköautojen latausjärjestelmän hankinta jakaa tavallisesti taloyhtiön asukkaita kahteen leiriin. Nykyiset sähköautoilijat ja kiinnostuneet puolustavat hankintaa ja vastapuoli ei haluaisi maksaa hankinnan kustannuksia.

Tällaisessa tilanteessa on keskeistä, että päätös tehdään hallinnollisesti oikein ja että asiat valmistellaan huolellisesti. Näin varmistetaan, että asiat saadaan hoidettua sujuvasti taloyhtiön normaalin päätöksenteon osana eikä ylimääräisiä jälkipuheita tule.

Onko oikeasti pakko vai päättääkö yhtiökokous?

Laki määrittää melko tarkasti sitä, millaisten hankkeiden yhteydessä sähköautojen latausvalmius on rakennettava. Tämän vuoksi kannattaa ensimmäisenä vilkaista taloyhtiön pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa. Onko vastaan tulossa hankkeita, joiden yhteydessä latausjärjestelmä on oikeasti lainkin mukaan pakko tehdä.

Jos pakkoa ei ole, kokonaisuutta valmistellaan osana taloyhtiön päätöksenteon normaalia demokraattista prosessia. Tässä tapauksessa päätöksen tekee tavallisesti yhtiökokous. Usein päätös tehdään kahdessa vaiheessa:

  1. Ensimmäisenä tehdään päätös hankinnan valmistelusta.

    Tämä tarkoittaa käytännössä talon nykyisen sähköjärjestelmän valmiuksien tarkastamista ja järkevimmän toteutuksen suunnittelua ja tarjousten pyytämistä.

  2. Päätös varsinaisesta toteutuksesta.

On myös mahdollista, että heti ensimmäisessä kokouksessa päätetään, että koko kokonaisuus toteutetaan, mikäli se pysyy sovitussa taloudellisessa raamissa tms. Usein kaksivaiheinen päätöksenteko on kuitenkin järkevää, jotta myös hanketta vastustavilla osakkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä. 

Taloyhtiöpäättäjä: Toimi näin sähköauton latausjärjestelmän hankkimista suunnitellessasi

Jotta kokonaisuutta saadaan sujuvasti eteenpäin, sähköautojen latauksen kanssa kannattaa edetä pala kerrallaan:

1. Kartoita asukkaiden ja osakkaiden tarpeet sähköautojen lataamisesta

Kuinka moni olisi halukas hankkimaan latauslaitteen? Kuinka monella hankinta on ajankohtainen heti, kun mahdollista, ja kuinka moni harkitsee asiaa myöhemmin?

2. Asiantuntija avuksi selvittämään sähköjärjestelmän nykytila

Kun tarve on tiedossa, etsitään sopiva asiantuntija avuksi tarkastamaan nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti ja tekemään suunnitelmat ja kustannusarviot tarvittavista muutoksista.

3. Yhtiökokouksen päätös hankinnan tekemisestä

Suunnitelmien pohjalta tehdään hankintapäätös. Päätöksen tekee tavallisesti yhtiökokous.

4. Sähköautojen latausjärjestelmän kilpailutus

Tämän jälkeen onkin aika kilpailuttaa toteuttajat ja valita oikea kumppani työhön. Kilpailutuksessa kannattaa varmistaa, että toimittaja ymmärtää koko järjestelmään liittyvän kokonaisuuden – siis osakkaiden ja asukkaiden tarpeen, eikä pelkästään sähkötekniikkaa.

5. Käyttöönotto

Varmista myös, että järjestelmän käyttöönottovaiheessa latauspisteen hankkineet osakkaat saavat tarvittavan opastuksen ja koulutuksen.

Juha Heiskanen, Valoram Oy

Kysy lisää sähköautojen latausjärjestelmistä

Juha Heiskanen
toimitusjohtaja

 

045 127 1130
juha.heiskanen@valoram.fi

Share This