fbpx

Suojellut ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ansaitsevat arvoisensa valaistuksen. Se on ihan selvää. Valaistuksen suunnittelun näkökulmasta saattaa syntyä haasteita, kun yhteen sovitetaan valaistuksen toimivuutta ja teknologisia vaatimuksia sekä kohteen tyyliin sopivia valaisimia. Onneksi modernia teknologiaa saadaan historiallisiin kuoriin melko sujuvasti.

Lisäksi on toki huomioitava, että taloyhtiöiden valaistuksen suunnittelu on aina 50 % tekniikkaa ja 50 % tunnetta. Arvokiinteistöihin liittyy usein vahva tunnelataus, kun talossa on asuttu vuosia tai siihen on haluttu muuttaa nimenomaan siksi, että talo on sellainen kuin se on. Samaten on huomioitava, että arvokiinteistöjen muutosprojektit puhuttavat usein myös lähialueella laajemmin.

Valoram toteutti keväällä 2022 valaistussuunnitelman helsinkiläiseen arvokiinteistöön. Sisäpihalle haluttiin saada riittävästi valoa, mutta vanhan talon tunnelma säilyttää – ei siis liikaa. Lisäksi piti huomioida, että valaisimet sopivat talon tyyliin ja kokonaisuus on käytännöllinen myös huoltoajoja ja lumitöitä huomioiden.

Kaikki alkaa tarvekartoituksesta

Vanhakin kiinteistö on valaistussuunnittelun näkökulmasta ensisijaisesti koti, työpaikka tai toimitila – siis käytössä oleva kiinteistö, jonka pitää palvella käyttäjiään. Tämän vuoksi ensimmäisenä selvitetään vanhankin kiinteistön kohdalla, millainen valaistus on nyt ja mitä uudelta valaistukselta toivotaan tai millaisiin tarpeisiin sen tulisi vastata. Tämän jälkeen lähdetään tekemään muut selvitystyöt, jotta päästään varsinaiseen suunnittelutyöhön.

Edellä mainitussa helsinkiläisyhtiössä oli suunnitteilla isompi remontti piha-alueelle. Tämän yhteydessä haluttiin uudistaa myös valaistusta. Kuitenkaan ajatus siitä, että tunnelmallinen sisäpiha valaistaisiin suuritehoisilla katolle kiinnitettävillä valaisimilla, ei houkutellut. Tässäkin tapauksessa alun tarvekartoituksessa selvitettiin taloyhtiön toiveet ja tarpeet sekä se, millaista tyyliä lopputulokselta haettiin.

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas ›

Vanhassa kiinteistössä on vanhan kiinteistön sähköt

Usein ensimmäinen uudistamista tarvitseva kohta vanhojen arvokohteiden valaistusprojekteissa on sähkövetojen riittävyys. Usein valaistusta halutaan täydentää ja nostaa siten esiin hienon rakennuksen yksityiskohtia.

Uudistus vaatii monesti sähköä paikkoihin, joissa johtoja ei vielä ole. Ratkaisu voi olla piilottaa kaapelointeja rakenteisiin, naamioida uusia putkia seinän väreihin tai kaivaa maan sisään. Samaten kytkimiä ja muita järjestelmään kytkettäviä laitteita pitää tarkastella tarkemmin, jotta rakennuksen yleisilmeeseen ei tehdä tyylirikkoa.

Sisätilojen osalta kannattaa huomioida, että kaapeleiden lisääminen on tavallisesti huomattavasti hankalampaa. Sisällä kannattaakin panostaa oikeanlaisten valaisimien löytämiseen eri paikkoihin, jotta pimeimpiinkin paikkoihin saadaan riittävästi valoa.

Esimerkkitappauksessamme sähköjä ja valaistusta oli uusittu edellisen kerran vuonna 2015. Näiltä osin ulkotilojen kaapelointi oli kunnossa ja uusien valaisimien lisääminen toteutuksen yhteydessä suht helppoa.

Museovirasto ottaa kantaa myös valaistukseen

Kiinteistöön kiinnitetyt valaisimet ovat osa julkisivua. Toisinaan suojelluissa kohteissa selvitetäänkin jo ennen suunnitelmien toteuttamista, millaisia valaisimia voidaan käyttää tai voidaanko valaisinten määrää ja valotehoja muuttaa. Jotkut kohteet ovat historiansa puolesta tiukemmin säänneltyjä, mutta Museovirasto on tavallisesti ymmärtänyt myös kiinteistön käyttöön liittyviä näkökulmia hyvin. Museoviraston lisäksi myös kaupungilla tai kohteen suunnittelusta vastaavalla arkkitehdilla voi olla aiheeseen sanansa sanottavana.

Uutta teknologiaa vanhoihin kuoriin

Toisinaan vanhat valaisimet ovat osa arvokkaaksi koettua tai määritettyä arkkitehtuuria, eikä niitä saa muuttaa ulkoisesti. Tällaisissa kohteissa teknologia vanhan valaisimen teknologia voidaan uudistaa. Silloin valaisimet irrotetaan, johdot uusitaan ja koko valaisimen teknologia rakennetaan uudelleen nykyrungon sisään.

Defan moderni valaisin sulautui erinomaisesti arvokiinteistön porraskäytävään.

Defan moderni valaisin sulautui erinomaisesti arvokiinteistön porraskäytävään.

Kannattaa myös huomata, että valaisinten tekniikkaa uusittaessa voidaan huomioida myös asioita, joita aiemmin ei ollut olemassakaan. Esimerkiksi valaisinkohtaisia liiketunnistimia tai säätöjä voidaan lisätä parantamaan energiatehokuutta ja valaistuksen tarkoituksenmukaisuutta.

Toisaalta joskus uudenkin valaisimen muotokieli toimi erinomaisesti vanhassa kohteessa, kuten kuvan esimerkki Tampereelta. Aina ei siis tarvitse olla retroa tai pitkälle kustomoitua. Tässä kohteessa Defan moderni valaisin sulautui erinomaisesti arvokiinteistön porraskäytävään.

Varsinainen valaistussuunnittelu

Arvokohteet voivat siis asettaa varsinaiselle valaistussuunnittelulle jonkin verran rajoituksia tai vaatimuksia, mutta työ itsessään on hyvin samankaltaista kuin muissakin kohteissa. Annettujen rajoitusten puitteissa pyritään rakentamaan käyttäjien kannalta mahdollisimman toimiva kokonaisuus, joka kunnioittaa alkuperäistä kohdetta ja sen ympäristöä.

Sisäpihalle valittiin valaisimia, joiden optiikka suuntaa valoa poispäin valaisimesta.

Tavallisesti valaistuksen uudistamisen jälkeen kiinteistö erottuukin entistä paremmin edukseen, kun komeat yksityiskohdat saadaan korostettua ja kokonaisuus on harmoninen.

Esimerkkinä toimivassa helsinkiläisyhtiössä valaistuksen onnistumisen näkökulmasta oli keskeisintä, että taloyhtiön toiveet, sopiva design ja oikeanlainen tekniikka yhdistettiin tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Sisäpihalle valittiin kuvanmukaisia valaisimia, joiden optiikka suuntaa valoa poispäin valaisimesta. Näin valaisimet saatiin sijoitettua seinän viereen, mutta valoa koko sisäpihalle. Lisäksi valaistuksen värisävy saatiin määritettyä tarkasti, mikä palveli myös arkkitehdin näkemystä.

Mietitkö valaistuksen uudistamista arvokohteessa?

Neuvomme mielellämme, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja millaisiin asioihin kannattaa varautua.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ›

Haluatko syvällisempää tietoa taloyhtiön valaistuksen hankkimisesta?

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas

Share This