fbpx

Kun taloyhtiössä aletaan pohtia valaistuksen uudistamista, tavoitteena on yleensä saada aikaan säästöjä. Kustannustehokas valaistus on kokonaisuus, jonka muodostavat valaistusratkaisun investointihinta, energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Jotta lopputulos olisi hallittu, avuksi kannattaa ottaa kokonaisuuden ymmärtävä valaistussuunnittelija.

Taloyhtiön valaistuksen investointikustannukset

Jos taloyhtiön valaistuksen uudistamisen tärkein motiivi on säästöjen aikaansaaminen, huomio kiinnitetään usein tehdyn investoinnin mahdollisimman lyhyeen takaisinmaksuaikaan – toisin sanoen keskitytään etsimään kaikkein matalinta hankintahintaa vaativaa ratkaisua.

Kustannustehokas valaistus on kuitenkin kokonaisuus, joka muodostuu investointihinnan lisäksi monesta muustakin tekijästä, kuten sen energiatehokkuudesta ja elinkaarikustannuksista. Pelkkä halvimman hinnan metsästys johtaa aina siihen, että valaistuksen laadusta joudutaan tinkimään.

Itse asiassa suurin osa valaistuksen aiheuttamista kustannuksista syntyy vasta investoinnin jälkeen. Valintaa ei kannatakaan tehdä koskaan pelkästään valaistuksen hankintahinnan perusteella, vaan lähteä hakemaan laadukasta ratkaisua, joka maksaa itsensä vuosien kuluessa moninkertaisesti takaisin.

Muista nämä suunnitellessasi taloyhtiön valaistuksen uudistamista:

 • Suurin osa kustannuksista syntyy investoinnin jälkeen.
 • Halpa investointihinta voi tarkoittaa korkeita käyttökustannuksia ja lyhyttä elinkaarta.
 • Uudistus maksaa itsensä takaisin 3–10 vuodessa.
 • Valaistus on aina investointi myös asukkaiden hyvinvointiin – laadukkaaseen, mukavaan ja turvalliseen asumiseen.
 • Varaa suunnitteluun aikaa ja turvaudu siinä valaistussuunnittelijan apuun, jos haluat varmasti laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Haluatko tietää, miten onnistut taloyhtiön ulkovalaistuksen hankinnassa?
Lataa maksuton Ulkovalaistuksen ostajan opas!

Haluatko syvällisempää tietoa taloyhtiön valaistuksen hankkimisesta?

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä valaistuksen avulla

Valaistuksen uudistamisen avulla säästöjä tavoittelevan taloyhtiön kannattaa matalan hankintahinnan metsästyksen kiinnittää huomio valaistuksen energiatehokkuuteen – onhan meillä Suomessa hurjasti pimeitä tunteja, joiden valaisemiseen käytetään valtavasti kallista energiaa.

Valaistuksen uusimisella on suuri vaikutus taloyhtiön sähkönkulutukseen, onhan perinteinen valaistustekniikka (kuten pienoisloistelamput ja elohopeahöyrylamput) varsinainen energiasyöppö. Siirtyminen moderniin LED-valaistukseen onkin yksi helpoimmista ja edullisimmista keinoista parantaa koko taloyhtiön energiatehokkuutta ja saada aikaan todellisia säästöjä.

Kun koko kiinteistön valaistuksessa aletaan hyödyntää LED-tekniikkaa, energiatehokkuus paranee keskimäärin 10 % kerrostaloissa ja huimat 50 % rivitaloissa. Tämä tarkoittaa pienellekin taloyhtiölle jopa tuhansien eurojen vuosittaisia säästöjä.

Ja vinkkinä mainittakoon, että jos koko kiinteistön valaistusta ei ole mahdollista päivittää kerralla LED-tekniikkaan, uudistus kannattaa aloittaa ulkovalaistuksen päivittämisestä – sillä saadaan aikaan suurimmat säästöt.

Lue lisää LED-valaistuksen kustannussäästöistä ›

Vaikka LED-tekniikalla saadaan aikaan huomattavia säästöjä, pelkällä LED-lampun vaihdolla vanhaan valaisimeen ei välttämättä päästä parhaaseen lopputulokseen. Usein on järkevää investoida myös laadukkaisiin LED-valaisimiin – mutta ei aina! On myös tilanteita, joissa fiksuinta on päivittää esimerkiksi vain osa valaistuksesta LED-lampuilla ja -moduuleilla.

Jotta LED-tekniikasta saadaan taloyhtiössä parhaat hyödyt irti, kannattaakin turvautua osaavan valaistussuunnittelijan apuun. Valaistussuunnittelija osaa arvioida kunkin taloyhtiön tilanteen ja valaistuksen kunnon, ja tehdä tämän perusteella asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla vastaavan ratkaisuehdotuksen.

Taloyhtiön valaistuksen elinkaarikustannukset

Kustannustehokas valaistusratkaisu on monen tekijän summa. Investointi- ja energiakustannusten lisäksi siihen kuuluvat esimerkiksi uudistetun valaistuksen vuosien varrella vaatimat huoltotoimenpiteet.

Elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti valaistuksen koko elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia, joihin kuuluvat:

 • investointikustannukset
 • energiatehokkuus
 • huolto- ja ylläpitokustannukset
 • valaisimien käyttöikä
 • valaisinten ja lamppujen kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset

Monissa taloyhtiöissä, jossa valaistukselta haetaan kustannustehokkuutta, osataan kiinnittää huomio investointi- ja energiakustannuksiin. Sen sijaan valaistuksen vaatimat huolto- ja ylläpitokustannukset jäävät usein huomaamatta, koska ne kirjataan kiinteistön yleisiin huoltokuluihin. Näin ne hukkuvat helposti muiden kustannusten sekaan, vaikka valaistus on yksi kiinteistöjen eniten huoltoa vaativista kohteista.

Perinteinen valaistustekniikka on paitsi energiasyöppö, myös herkkä vikaantumaan: lamput, valaisimet, valokatkaisimet ja porrasvaloautomaatit vaativat ahkeraa huoltamista ja uusimista. Huoltokustannusten vuosittainen määrä taloyhtiöissä voi olla jopa tuhansia euroja.

LED-tekniikka hyödyntäminen tuo mukanaan huoltovapauden: lamppuja ei tarvitse vaihtaa ja LED-valaisimet toimivat pitkään ilman vikaantumista.

 

Taloyhtiön valaistuksen elinkaarikustannuksiin vaikuttavat myös tekniset valinnat:

 • Valaisinten materiaalit: Metallirunkoiset, UV- ja korroosiosuojatut valaisimet kestävät huomattavasti paremmin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita kuin halvemmat muovivalaisimet. Lue lisää valaisimista.
 • Valaisinten käyttöikä: Valaisinten käyttötunnit, vikaantumisherkkyys ja valotehon pysyvyys vaikuttavat kaikki siihen, kuinka usein valaistus on uusittava. Laadukkaiden valaisinten käyttöikä on kymmeniä vuosia, kun taas halvimmilla ratkaisuilla se on yleensä vain joitain vuosia.
 • Valaistuksen ohjaus: Ohjaustekniikoita on monenlaisia, ja oikeanlaisen tekniikan valinta vähentää huomattavasti energiakustannuksia ja huollon tarvetta. Tutustu erilaisiin ohjaustekniikoihin.
 • Varaosien saatavuus: Valaisinmallit muuttuvat nopeasti ja varaosien löytäminen hajonneeseen valaisimeen saattaa olla mahdotonta. Jos halutaan varmistaa, että esimerkiksi pihavalaistuksen kaikki valaisimet säilyvät yhdenmukaisena tulevaisuudessakin, kannattaa investoida laatuvalmistajien kalliimpiin valaisimiin. Niissä valaisinten varaosien tai identtisten valaisimien saatavuus on varminta.

Taloyhtiön valaisinten valinnassa on syytä kiinnittää huomiota moneen eri asiaan.

Valaistussuunnitelman vaikutus elinkaarikustannuksiin

Kuten sanottu, kustannustehokas valaistus on monitahoinen kokonaisuus, johon vaikuttavat sen investointihinta, energiakulut, valaisinten käyttöikä ja kaikki muut valaistuksen elinkaaren aikana syntyvät kustannukset. Parhaat säästöt saadaan aikaan, jos taloyhtiön valaistusuudistuksen kokonaisuus maltetaan suunnitella huolellisesti.

Ammattitaitoinen valaistussuunnittelija ymmärtää taloyhtiön resurssit ja sen asukkaiden tarpeet, ja tekee niiden pohjalta suunnitelman parhaasta mahdollisesta valaistusratkaisusta. Näin valaistuksen uudistaminen saadaan hankittua järkevällä budjetilla ja se parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, leikkaa elinkaarikustannuksia sekä lisää asumisviihtyisyyttä.

Valaistussuunnittelija ymmärtää ja hallitsee valaistuksen kokonaisuuden, jonka muodostavat:

 • Taloyhtiön valaistavien tilojen asettamat vaatimukset
 • Asukkaiden tarpeet ja toiveet, ikääntyvien valontarve
 • Tasainen valon määrä, optimaalinen valoteho ja yhtenäiset valonvärit
 • Valaisimien häikäisy ja valosaaste
 • Tekniset ominaisuudet ja valaisinten vikaantumisherkkyys
 • Pitkä käyttöikä ja elinkaarikustannusten laskenta

Pitkällä aikavälillä huonosti suunnitellun ja toteutetun valaistuksen takia taloyhtiössä voi jäädä saamatta säästöjä tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien eurojen edestä. Tyypillisiä huonosti suunnitellun ja toteutetun valaistuksen ongelmia:

 • Valaisinten käyttöikä ei vastannut luvattua: Heikkolaatuisten valaisinten komponentit eivät ole kestäviä, vikaantumia esiintyy usein ja valoteho voi hiipua yllättäen.
 • Hajonneen valaisimen tilalle ei löydy samanlaista uutta: Valaisinmallit muuttuvat nopeasti ja vain pieni osa valaisinvalmistajista takaa tuotteidensa saatavuuden 10–20 vuoden päähän.
 • LED-lamppujen vaihto ei tuonutkaan hyötyjä: Perinteisille lampuille tarkoitetuissa valaisimissa ei tulisi käyttää LED-lamppuja. Se aiheuttaa ongelmia muun muassa valon suuntautumisessa, eikä esimerkiksi energiatehokasta ohjaustekniikkaa pystytä hyödyntämään.

Lue lisää asiantuntevan valaistussuunnittelijan ja projektinhallinnan merkityksestä taloyhtiövalaistuksen uudistamisessa ›

Takuulla laadukas ja kokonaistaloudellinen valaistusratkaisu

Valoramilla on kokemusta satojen kohteiden valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, joten takaamme, että meidän kanssamme saat valaistuksen uudistamiseen käyttämällesi investoinnille todellista vastinetta. Annamme aina työllemme laatutakuun:

 1. Valaistus suunnitellaan energiatehokkaaksi ja pitkäikäiseksi.
 2. Pysymme lupaamassamme aikataulussa ja pidämme huolta, ettei asukkaille aiheudu tarpeetonta häiriötä.
 3. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla projektin etenemisestä sekä tiedotamme avoimesti ja aktiivisesti.
 4. Takaamme, että valaistus on toimintakunnossa asennusta seuraavat 3 vuotta.
 5. Dokumentoimme aina projektin, jotta vuosikymmentenkin päästä tieto kiinteistöön toteutetusta valaistuksesta on tallessa.

Haluatko parantaa taloyhtiösi energiatehokkuutta, pienentää elinkaarikustannuksia ja lisätä samalla asukkaiden asumisviihtyvyyttä?

Ota yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi valaistuksen nykytila ja uudistamistarpeet. Sen jälkeen saat valmiin ratkaisuehdotuksen valaistuksen toteuttamisesta. Ollaan yhteyksissä!

 

Lataa  maksuton ostajan opas ja saat 6 arvokasta vinkkiä taloyhtiön ulkovalaistuksen uusimiseen ›

Lue lisää taloyhtiön valaistuksesta

Tutustu Suomen kattavimpaan tietopankkiin ›

Otathan yhteyttä, jos haluat keskustella valaistuksiin liittyvistä asioista.

045 127 1130

Voit varata suoraan kalentaristani itsellesi sopivan ajan niin soitamme sinulle.

Share This