fbpx

Kun taloyhtiön pihavalaistuksen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi, kannattaa pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkia tarpeita valaistukseen liittyy. Jotta pihavalaistus saadaan vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla taloyhtiön ja sen asukkaiden tarpeita, on järkevää ottaa mukaan ammattitaitoinen valaistussuunnittelija, joka vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Näin taataan prosessin sujuvuus sekä käytännöllinen, kaunis ja energiatehokas lopputulos.

Milloin valaistussuunnittelija kannattaa ottaa avuksi

Aina, kun taloyhtiön pihan valaistuksen uusimisella tavoitellaan muutakin kuin pelkkää kustannussäästöä, projekti kannattaa aloittaa huolellisella suunnittelulla yhdessä ammattitaitoisen valaistussuunnittelijan kanssa.

Pihavalaistuksen uusiminen tuo toki taloyhtiölle myös merkittäviä energia- ja huoltokustannusten säästöjä, mutta valaistussuunnittelun lähtökohtana tulisi olla aina ihminen – taloyhtiön asukkaat ja heidän tarpeensa. Pihavalaistuksen uudistamisen tärkein tavoite on asukkaiden asumisen viihtyisyyden, vaivattomuuden ja turvallisuuden lisääminen.

Asiantunteva valaistussuunnittelija hallitsee monitahoisen kokonaisuuden ja takaa lopputuloksen, jossa huomioidaan sekä asukkaiden että taloyhtiöiden tarpeet ja toiveet. Investointi valaistuksen suunnitteluun projektin alussa parantaa aina lopputulosta: asumisen laatu paranee ja samalla valaistuksen elinkaarihinnasta saadaan edullinen.

Jos toivot valaistuksen uudistamisen tuovan pihaasi turvallisuutta ja tunnelmallisuutta – ja siinä samalla taloyhtiöllesi säästöjä – ota yhteyttä!

Pihavalaistuksen uudistamisen tavoitteet

Turvallisuus: Huolella laaditun valaistussuunnitelman avulla varmistetaan, että valoa suunnataan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvin valaistut kulkuväylät, parkkipaikat, roskakatokset ja lasten leikkipaikat tekevät kodin pihassa liikkumisesta turvallista ja mukavaa.

Taloyhtiöissä on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota myös valaistuksen esteettömyyteen: valon voimakkuuteen, sen aiheuttamaan häikäisyyn sekä tasapainoon valo- ja varjokohtien välillä.

Ammattitaitoinen valaistussuunnittelija osaa ottaa huomioon myös ikääntyvien, liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten valontarpeet pihan valaistusta suunnitellessaan.

Tutustu Taloyhtiön valaistus ikääntyvän ihmisen arjessa -artikkeliin ›

Tunnelmallisuus: Ammattitaitoisesti suunniteltu ja toteutettu valaistus saa taloyhtiön pihan näyttämään kutsuvalta ja tunnelmalliselta. Pihalla on mukavaa oleskella ja kulkea, kun kaikkien valonlähteiden valonväri on yhtenäinen ja valo jakautuu tasaisesti eikä aiheuta häikäisyä.

Valaistuksen esteettisyyttä on helppo lisätä esimerkiksi tehostevalaisimilla, joiden avulla voidaan korostaa piha-alueen ja kiinteistön julkisivun kiinnostavia yksityiskohtia. Pieni panostus valaistuksen suunnitteluun tuo paljon iloa pimeinä talvikuukausina!

Tutustu asiakastöihimme ›

Kustannustehokkuus: Taloyhtiön pihavalaistusta uusiessa kannattaa muistaa, että hankintakustannukset ovat vain osa valaistuksen kokonaiskustannuksia. Valaistus kuluttaa myös energiaa ja vaatii huoltoa: pihavalaistuksen kustannuksista noin 50 % on investointikuluja ja loput 50 % energia-, huolto- ja ylläpitokustannuksia.

Hankintakustannusten sijasta kannattaakin kiinnittää huomio valaistuksen elinkaarikustannuksiin: huolellisen suunnittelun avulla taataan, että taloyhtiön pihavalaistus on toimiva, pitkäikäinen ja huoltovapaa. Tällaiset valaistusratkaisut ovat myös ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Lue lisää valaistuksen kustannussäästöistä ›

 

Tarkista pihavalojen kunto ennen syksyn pimeitä

Lataa ILMAINEN tarkastuslista ja tee tarkastuskierros vaikka taloyhtiön talkoiden yhteydessä! 👇

Valaistussuunnittelijan valitseminen taloyhtiölle

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä taloyhtiön kannattaa käyttää aikaa sen pohtimisen, millaisia tarpeita valaistuksen uusimiseen liittyy ja millaisella budjetilla se toteutetaan. Tärkeää on myös varmistaa, että tarjouspyynnöt lähtevät valaistussuunnittelijoille, joilla on kokemusta, näkemystä ja näyttöjä juuri taloyhtiöiden pihavalaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kokemus taloyhtiöistä:

Varmista, että nimenomaan taloyhtiöiden valaistusratkaisut ovat suunnittelijan ydinosaamista. Kun valaistussuunnittelijalla on realistinen käsitys taloyhtiöiden tarpeista, toimintatavoista ja resursseista, osaa hän laatia laadukkaan suunnitelman, joka on toteutettavissa järkevällä budjetilla.

Kokemus projektien läpiviennistä:

Projektin sujuvan läpiviennin kannalta on tärkeää, että sitä johtaa myynnistä suunnitteluun ja toteutukseen asti yksi ja sama henkilö. Kun vastuuhenkilö ei vaihdu kesken projektin, yhteydenpito on vaivatonta ja asiakkaan tarpeet tulevat kuulluksi, ymmärretyksi ja toteutetuksi – ja lopputulos on varmasti paras mahdollinen.

Kokemus kiinteistön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä:

Kun taloyhtiössä uudistetaan pihavalaistusta, tarvetta ilmenee usein muillekin uudistuksille. Taloyhtiön kannalta onkin kätevää ja kustannustehokasta, jos valaistuksen suunnittelija ja toteuttaja pystyy tarjoamaan kattavasti kiinteistön kehittämiseen liittyviä palveluita. Meillä Valoramilla on rakennettu taloyhtiöille kokonainen palvelukonsepti, johon kuuluvat:

  • Projektien johtaminen
  • Suunnittelu: valaistus-, sähkö- ja vihersuunnittelu
  • Asennustyöt: sähkö-, maalaus-, viher- ja maanrakennustyöt
  • Tuotteet: valaisimet ja sähköautojen latauslaitteet
  • Takuuhuolto ja kokonaisvastuu

Taloyhtiön pihavalaistuksen uusiminen: projektin vaiheet 

Pätevä valaistussuunnittelija osaa vetää pihavalaistusprojektin sujuvasti läpi ensimmäisestä asiakaspalaverista aina asiakkaalle toimitettavaan loppuraporttiin asti. Hyvän projektisuunnitelman ansiosta valaistuksen uusiminen ei kuormita isännöitsijää, taloyhtiötä tai sen asukkaita.

Projekti vaatii toki myös asiakkaalta sitoutumista. Etenkin alkuvaiheen suunnitteluun on tärkeä panostaa, jotta lopputulos vastaa parhaalla mahdollisella tavalla taloyhtiön tarpeita. Näin taataan asumisen viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisäävä sekä elinkaarikustannuksia pienentävä pihavalaistusratkaisu.

Projektin kokonaiskestoon vaikuttaa sen koko. Kevyimmillään projekti saadaan vietyä läpi muutamissa viikoissa, kun taas kokonaisvaltaisissa uudistamishankkeissa aikaa kannattaa varata muutama kuukausi, koska esimerkiksi tuotteiden toimitusajat saattavat olla pitkiä.

Taloyhtiövalaistuksen suunnittelu ja projektin tehokas läpivienti edellyttää monenlaista osaamista.

Valoramin projektit etenevät aina tietyn, tehokkaaksi havaitun, mallin mukaan:

1 Selvitetään asiakkaan tarve

Onnistuneen lopputuloksen edellytys on, että valaistussuunnittelija saa selkeän kuvan taloyhtiön tarpeista. Mitä isommasta projektista on kyse, sitä enemmän asiakkaalta vaaditaan sitoutumista siihen. Tällaisissa projekteissa asiakkaan puolelta olisi hyvä olla mukana ainakin jollain tasolla sekä isännöitsijä että taloyhtiön edustaja. Näin projekti saadaan käynnistettyä tehokkaasti ja sitä lähdetään viemään oikeaan suuntaan.

2 Tehdään valaistussuunnitelma ja esitellään se asiakkaalle

Suunnitellaan paras mahdollinen ratkaisu vastaamaan asiakkaan tarpeita. Valaistussuunnitelman tekeminen vie 2–4 viikkoa, jonka jälkeen se käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä vaiheessa valaistussuunnittelija selittää ja perustelee tekemänsä ratkaisut, jotta kummallakin osapuolella on varmasti yhteinen näkemys siitä, millaista lopputulosta tavoitellaan – ja millaisin toimenpitein se saavutetaan.

3 Asiakas tekee päätöksen hankinnasta

Pelkällä tarjouspyynnöllä asiakas saa usein sekalaisen määrän erilaisia avaimet käteen -paketteja, joista voi olla vaikeaa valita itselle sopivinta. Tilaajan kannattaakin varata projektin alkuvaiheessa aikaa suunnitteluun ja keskusteluun, jotta lopputulos vastaa aidosti niitä tarpeita, joita taloyhtiöllä pihavalaistukseen liittyen on. Kun päätös hankinnasta on tehty, käydään läpi projektin käytännön asioita kuten aikataulutus ja tiedottaminen.

4 Toteutus

Valaistussuunnitelman toteutus alkaa, kun tarvittavat tuotteet on toimitettu. Tuotteista riippuen niiden toimitusaika on 2–12 viikkoa. Toteutusvaiheessa työt pyritään hoitamaan kerralla valmiiksi ja reagoimaan samalla nopeasti asiakkaan mahdolliseen palautteeseen. Vaiheen kestoon vaikuttaa projektin koko: valaistuksen asennukset kestävät yleensä 1–5 päivää, mutta jos toteutukseen kuuluu maanrakennustöitä, kuten valaisinpylväiden lisäämistä, työ voi kestää 1–3 viikkoa.

5 Käyttövaihe

Projektin lopussa toteutusvaiheen jäljet on siistitty, asiakas on saanut lyhyen loppuraportin ja uusi pihavalaistus ilahduttaa taloyhtiön asukkaita! Valaistussuunnittelija vastaa asiakkaan kysymyksiin projektin päättymisen jälkeenkin ja hoitaa kiltisti mahdolliset takuuasiat. Ennen kaikkea on aika nauttia uudesta tunnelmallisesta pihavalaistuksesta!

Onko pihavalistuksen uusiminen taloyhtiössänne ajankohtaista? Ota yhteyttä, niin selvitetään mikä on paras valaistusratkaisu teidän taloyhtiöllenne!

Jos haluat lukea lisää taloyhtiön ulkovalaistuksen hankinnasta, lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas.

Haluatko syvällisempää tietoa taloyhtiön valaistuksen hankkimisesta?

Lataa maksuton ulkovalaistuksen ostajan opas

Lue lisää taloyhtiön valaistuksesta

Tutustu Suomen kattavimpaan tietopankkiin ›

Otathan yhteyttä, jos haluat keskustella valaistuksiin liittyvistä asioista.

045 127 1130

Voit varata suoraan kalentaristani itsellesi sopivan ajan niin soitamme sinulle.

Share This