fbpx

Sähköautojen latausjärjestelmiä suunnitellaan monissa taloyhtiöissä kovaa vauhtia. Myös markkina kehittyy valtavalla tahdilla eteenpäin: uusia palveluntarjoajia tulee mukaan, teknologinen kehitys on nopeaa ja lainsäädäntökin elää. Ei siis ihme, jos hanke aiheuttaa taloyhtiöissä harmaita hiuksia.

Kehityksen suunta on kuitenkin selkeä. Sähköautoilu tulee yleistymään. Samalla asukkaiden tarve autojensa lataamiseen kasvaa. Tämän vuoksi latausjärjestelmään tai sähköautojen latausvalmiuteen investointi tulee eteen useissa taloyhtiöissä lähivuosina.

Olemme koonneet tähän artikkeliin perusasiat, jotka tulee ottaa huomioon sähköautojen latauslaitteita suunniteltaessa.

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä

Eduskunta hyväksyi 16.10.2020 lain sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa. Lain mukaan taloyhtiön on suurten suurten, autopaikkoihin ulottuvien korjaushankkeiden yhteydessä lisättävä valmius sähköautojen latauslaitteiden asentamiseen.

Latauspistevalmiudella tarkoitetaan putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten.

Laki velvoittaa sekä uudisrakentamista että laajamittaisia korjauksia, joiden rakennuslupa on laitettu vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Kynnys siihen, milloin valmius latauspisteiden asentamiseen on rakennettava, on varsin korkea. Näin ollen asukkaiden tarpeet ja vaatimukset ovatkin kriittisempi tekijä muutosten valmistelussa.

Riittääkö taloyhtiön sähkökeskuksen kapasiteetti?

Sähköautojen lataaminen syö virtaa ihan toisella tavalla kuin perinteinen autotallin käyttösähkö tai lämmitystolppa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että etenkin vanhemmissa taloyhtiöissä sähkökeskuksen tai jopa kiinteistölle tulevan syöttökaapelin kapasiteetti loppuu kesken.

Tämän vuoksi ennen hankintaa on syytä arvioida, millaista käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa ja selvittää, millaisia muutoksia sähköautojen latausjärjestelmän rakentaminen vaatii talon sähköjärjestelmältä.

Useimmat palveluntarjoajat – myös Valoram – tekeekin kartoituksia, joissa selvitetään sähköjärjestelmään tarvittavat muutokset sekä arvioidaan kokonaisuutta ja järkevintä toteutustapaa.

Sähköautojen latausvalmius vai valmiit latauslaitteet

Taloyhtiö voi päättää rakentaa sähköautojen latauslaitteille lakisääteisen valmiuden tai valmiit latauslaitteet. Ero on merkittävä mm. taloyhtiön kunnossapitovastuun näkökulmasta – jos laitteet ovat taloyhtiön, myös kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä.

Latauslaitteita tarjotaan myös palveluna, joka voi olla järkevää osassa taloyhtiöistä. Mikäli palveluiden käyttö päätetään mahdollistaa osakkaille latauspisteiden hankinnassa, tulee taloyhtiön määritellä laitteisiin liittyvät vastuuasiat selkeästi ja yksiselitteisesti.

Usein latausjärjestelmän hankinta hoidetaaan niin, että taloyhtiö toteuttaa latausvalmiuden ja auttaa samalla kertaa latausvalmiuden rakentamisen yhteydessä osakkaita yhteishankinnassa. Näin samalla saadaan sekä valmius että varsinaiset laitteet. Tällöin taloyhtiö vastaa kaapeloinneista ja mahdollisesta sähkökeskuksen muutostyöstä, ja osakkaat omaan käyttöönsä tulevien laitteiden asennuksesta.

Juha Heiskanen, Valoram Oy

Kysy lisää sähköautojen latausjärjestelmistä

Juha Heiskanen
toimitusjohtaja

 

045 127 1130
juha.heiskanen@valoram.fi

Share This